ZAVRŠETAK PREKOGRANIČNOG PROJEKATA „NET AGE“

0
509

netageU prostorijama Instituta za javno zdravlje, u petak 29. maja, održana je konferencija za novinare povodom završetka prekograničnog projekta „Net Age“.

Koordinatorka projekta „Net Age“ prof. dr Agima Ljaljević, je rekla da je projekat realizovan sa još pet partnera: Srbijom, Albanijom, Italijom, Slovenijom i Hrvatskom, i da je trajao tri godine.

„Iz svake zemlje učestvovala su dva partnera, jedan iz javnog, a drugi iz NVO sektora. Institucionalni partner u realizaciji projektnih aktivnosti u Crnoj Gori bio je Institut za javno zdravlje, koji je imao zadatak da definiše kriterijume kojima su određene pozicije svakog faktora koji se bavi brigom o starim osobama. Prije toga, Institut je morao da definiše indikatore na osnovu kojih će se odrediti ovakvo mapiranje. Mapiranje je omogućilo da se uradi SWOT analiza, koja je obezbijedila jasno prepoznavanje slabosti i nedostataka, kao i prednosti u organizaciji brige o starima. Nakon što su svi partneri odradili svoje SWOT analize, Institut je bio u obavezi da odradi zajedničku SWOT analizu, koja je predstavila zajedničke slabosti koje smo težili da prevedemo u mogućnosti,“ rekla je dr Ljaljević. Prema riječima dr Ljaljević u okviru pilot aktivnosti realizovano je i nekoliko radionica sa volonterima koji su se edukovali za pružanje prve i osnovne medicinske pomoći starim osobama.

„Koordinator tih radionica bio je doktor iz Hitne pomoći koji je veoma kompetentno mogao da pruži edukaciju u vezi sa pružanjem medicinske pomoći. Volonteri su na radionicama sticali vještine, odnosno obučavali se za pružanje pomoći u slučaju zdravstvenih problema starih lica. Pored toga, urađen je i Vodič za pomoć starijim osobama u njihovim kućama, namjenjen osobama koje se brinu o starima, a nemaju posebno medicinsko obrazovanje. Vodič sadrži osnovne pojmove vezane za starost i starenje, zdravstvene preporuke i metode pomoći koje su od značaja za očuvanje i unapređenje zdravlja i kvaliteta života starih,“ kazala je dr Ljaljević.

Govoreći o rezultatima projekta „Net Age“ dr Ljajević je istakla da će sada Crna Gora biti u prilici da koristi znanja i iskustva zemalja koje imaju mnogo dužu tradiciju u kreiranju politika zaštite starih osoba.

„Posjeta zemljama učesnicama i upoznavanje sa njihovim sistemima zaštite starih osoba, olakšaće primjenu njihovih metoda dobre prakse i kod nas,“ rekla je dr Ljaljević.

Ispred Asocijacije za demokratski prosperitet „Zid“, koja je učestvovala u realizaciji projekta „Net Age“, govorila je Sanda Rakočević, koja je istakla da je razvoj partnerstva veoma bitan, jer bez partnerstva i zajedničkog djelovanja rezultati ne mogu biti vidljivi.

„Jedan od rezultata samog programa je prijedlog strateškog dokumenta koji je razvijen u saradnji sa predstavnicima ministarstava, centara za socijalni rad i organizacija civilnog društva iz cijele Crne Gore. Ono što se istaklo kao potreba razvoja u Crnog Gori i zemljama regiona jesu Međugeneracijski centri. Prepoznato je da ne postoji mjesto gdje bi stari ljudi, koji nemaju potrebu za fizičkom pomoći drugih osoba, mogli da budu angažovani, kreativni i na neki način produže svoj radni vijek. Kroz seriju promotivnih radionica i okruglih stolova došli smo do informacija koje govore da bi Međugeneracijski centri mogli da zažive u Crnoj Gori,“ rekla je Rakočević. Kao plan za naredni period Rakočević je istakla i borbu protiv iskorištavanja, manipulacije i psihičkog zlostavljanja starih lica.

„Informisaćemo stara lica o njihovim pravima savjetujući ih da ne moraju da trpe nikakav oblik iskorištavanja i zlostavljanja,“ zakjučila je Rakočević.

Sandra Kavarić