Zdravstveni sistem servis svih građana

0
400

Pavlović je kazala da je u protekle dvije godine, ulaganjem u kadar i opremu, smanjena list ačekanja, povećan broje pruženih usluga u opštim i specijalnim bolnicama, smanjenja količina medicinskog otpada, a po prvi put su urađene nove savremene intervencije.

Kako je navela, u prvih devet mjeseci ove u odnosu na prethodnu godinu broj pacijenata koji su upućeni na liječenje van Crne Gore smanjen je za 600, čime je napravljena uštedu od dva miliona EUR.

– Ipak, neke procedure i dalje nije ekonomski isplativo razvijati u Crnoj Gori – istakla je Pavlović.

Prema njenim riječima, proširena su prava osigurnaika kada je riječ o medicinsko-tehničkim pomagalima, a donesena je i nova lista ljekova koja sadrži 1.156 ljekova se izdaju na recept, odnosno na teret Fonda za zdravstveno osiguranje. Pavlović je kazala da je u navedenom periodu smanjeno izdvajanje iz džepa građana za kupovinu ljekova.

Ona je navela da poslednja istraživanja, koja su sproveli CEDEM i Institut alternativa, pokazuje da povjerenje građana u institucije zdravstvenog sistema konstantno raste. Crna Gora je na rang listi Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa (ECHI) napredovala za devet mjesta sa pretposlednjeg, 34 mjesta.

Pavlović je kazala da im sve to daje vjetar u leđa da nastavimo dalje sa planirnaim reformama.

– Reformi će biti još. Iako je prošlo dvije godine za nas i dalje smo na početku reformskih procesa – istakla je ona.

Generalna direktorica Direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja, Milica Škiljević, podsjetila je da je država opredijelila 11,8 miliona eura za nabavku medicinske opreme u protekle dvije godine. Od toga novca nabavljena je linearni akcelerator, koji će do kraja godine biti pušten u funkciju, 3T magnetna rezonanca, angiografski aparat, gama kamera, 4 CT skenera.

Škiljević je kazala da je za rekonstrukciji i adaptaciju objekata uloženo 3,1 milion eura. Za adaptaciju šest objekata kroz program energetske efikasnosti uloženo je pet miliona eura, dok će dodatnih šest biti uloženo za adapticiju 18 objekata.

Tokom protekle dvije godine, kako je navela, umreženo je 167 privatnih apoteka, čime je pacijentima omogućeno da recepte osim u apotekama Montefarma mogu realizovati u tim ustanovama, zatim 17 privatnih zdravstvenih ustanova i 27 isporučilaca pomagala, kao i 177 stomatoloških ambulanti.

Osnovan je Centar za autizam, a u Kliničkom centru izvršena je eksplantacija pet organa.

Škiljević je rekla da je rad Ministarstva zdravlja u narednom periodu biti fokusiran na prevenciju i najavila da će početkom naredne godine proširiti skrining karcinoma dojke.

Ona je kazala da je obuhvat vakcinacije djece povećan sa 46 na 82 odsto, ali da je Crna Gora još daleko od svjetskog standarda.

Škiljević je rekla da će u narednom periodu urediti pitanje nagrađivanja zdravstvenih radnika, profesionalne odgovornosti ljekara, odnosno osiguranje od ljekarske greške, ali i urediti način obezbjeđenja sredstava za rijetke bolesti i skupa liječenja.

– Počećemo i sa procesom akreditacije zdravstvenih ustanova i uvođenjem novih medicinskih tehnologija – dodala je ona.

Škiljević je rekla da će u drugoj polovini naredne godine raspisati tender za nabavku informacionog sistema Kliničkog centra, nastaviće sa strukturiranjem i standarizovanjem elektronskog zdravstvenog kartona.

Naredne godine, kako je planirano, uložoće dodatnih pet miliona eura iz budžeta za nabavku nove medicinske opreme.

Škiljević je kazala da će u izradnju klinika za infektivne bolesti i za dermatologiju, kao i opermanje mikrobiološke labaratorije uložiti šest miliona eura, odnosno da su dobili iz Brisela odgovor da će podržati taj projekat.

 PR Služba Ministarstva zdravlja