Zika groznica

0
449

Trudnice, osobe sa kompromitovanim imunim sistemom i hronični bolesnici, treba da se konsultuju sa izabranim doktorom radi dobijanja savjeta i preporuka kako da koriste mjere lične zaštite dok borave u tim zemljama. Trudnice koje su putovale u zemlje u kojima cirkuliše Zika virus treba da taj podatak navedu prilikom pregleda kod ginekologa kako bi se napravila adekvatna procjena i sprovelo odgovarajuće praćenje trudnoće.

Putnici koji se vraćaju iz država koje su zahvaćene epidemijom Zika virusne groznice, a koji unutar dvije sedmice od povratka dobiju simptome ovog oboljenja (groznica, osip po koži, konjunktivitis, bolovima u mišićima i zglobovima, opšta malaksalost), treba da se jave izabranom ljekaru.