ZNAČAJ PRIRODNIH RESURSA U OKVIRU PRIMJENE FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

0
573

Prirodni faktori imaju preventivni, terapijski, dijagnostički i često prognostički značaj kod velikog broja oboljenja i posttraumatskih stanja. Među prirodnim elementima koji se primjenjuju u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji u preventivne i terapijske svrhe spadaju: – Mineralne vode, – Peloidi, – Aerosol, – Svjetlosni i radioaktivni zraci, – Klimatski predjeli, – Suva i vlažna klima, – Planinska, primorska i jezerska klima i dr. Upotreba fizikalnih agenasa u terapiji danas već ima svoju tradiciju. Vrlo često bivaju primjenivani u kombinaciji sa medikamentoznom, ortopedskom ili hirurškom terapijom i tako ostvaruju određen profilaktički, terapijski, odnosno rehabilitacioni učinak. Unutar prirodnih fizikalnih agenasa spadaju balneoterapija, talasoterapija i klimatoterapija. Balneoterapija je složena terapijska metoda koja u svrhu liječenja koristi mineralne vode, peloide i sl. Mineralne vode predstavljaju posebnu vrstu podzemnih voda koje u vidu izvoda izbijaju na površinu Zemlje, a sadrže rastvorene mineralne materije ili gasove. Kao takve imaju potvrđen terapijski efekat na organizam. Ovakve vode se još nazivaju i ljekovitim vodama. Mineralne vode mogu da se primjenjuju na dva načina: Spolja- kupanjem u kadama i bazenima. Najveći broj ovakvih voda se primjenjuje spolja ostvarujući time određen termički, mehanički ili hemijski efekat. Samo termičko dejstvo zavisi od temeperature koja je obično u kupkama od 37-38 stepeni, dok je u bazenima indifirentna, uzimajući u obzir da se često koristi radi sprovođenja hidrokineziterapije. Mehaničko djestvo se ostvaruje silom potiska i hidrostatskog pritiska. Hemijsko dejstvo se odnosi na djelovanje hemijskih supstanci koje se nalaze u vodi i imaju mogućnost resorbovanja u tijelo na koje ostvaruju terapijski učinak u određenoj mjeri; Interno- pijenjem ili inhaliranjem. Primjenjuju se i u vidu ispiranja grla, grgotanjem kod oboljenja ždrijela. Peloidi su različite vrste blata, mulja koje se u liječenju najčešće koriste u vidi aplikacija ili kupki. Prema porijeklu se dijele na različite vrste muljeva, sapropel, pseudovulkanske i izvorske peloide, treset i sl., taloženjem glinenih čestica, soli, organskih i drugih materija. Peloidi se primjenjuju u vidu aplikacija i kupki. Aplikacije mogu da budu lokalne (na pojedine djelove tijela) ili opšte – na cijelom tijelu izuzev glave, vrata i predjela srca. Opšte aplikacije se rijetko primjenju, jer veoma opterećuju organizam naročito kardiovaskularni sistem. Peloidne kupke se dobijaju miješanjem sa morskom ili običnom vodom u odnosu od 3:1 do 1:3, tako da mogu da budu guste ili rijetke. Primjenjuju se kao opšte, lokalne ili polukupke sa temperaturom od 39 stepeni u trajanju od 15 do 20 minuta. Primjenom peloida u tijelu dolazi do vazodilatacije krvnih sudova, povećanja lokalne cirkulacije krvi i limfe, što ubrzava eliminaciju štetnih produkata metabolizma, eliminacaje edema ubrzavajući regenerativne sposobnosti organizma. Peloidi djeluju u smislu smanjenja bola i smanjenja povećane mišićne napetosti. Klimatoterapija podrazumijeva primjenu vremena i klime na ljudski organizam u cilju liječenja. Vrijeme je promjenjivo dok je klima relativno stabilna i sporo se mijenja. Pri promjeni vremena kod osoba koje imaju predispozicije mogu da se jave određene meteopatske reakcije. Takve reakcije su često u vidu bolova u predjelu ožiljaka, fantomskih bolova (bolova u dijelu tijela koji su uklonjeni amputacijom), reumatskih tegoba u zglobovima, migrena, neuralgija, astme, hiper ili hipotenzijskih kriza i sl. U klimatske činioce spada temperatura i vlažnost vazduha, vjetar, meterološki fronstovi (mjesta spoja vazdušnih masa koje se međusobno slabo miješaju), atmosferski pritisak, blačnost, padavine i magla, atmosferski elektricitet i sl. Talasoterapija podrazumijeva primjenu mora i elemenata primorja u terapijske svrhe. U okviru talasoterapije treba napomenuti primorsku klimu, morsku vodu, sunčevu radijaciju, aerosol, alge, pijesak.

Bojan Kraljević, spec. primijenjene fizioterapije (BApp, Spec.App)