Zračenje mobilnih telefona: kako se zaštititi

0
143

Prim. dr Rasim Agić

Spec. medicine rada 

 

Dolazak mobilnih telefona na tržište, koje koristimo na svakodnevnom nivou, pokrenulo je pitanje koliko ti telefoni zrače i koliko je to štetno.

S obzirom na to da broj korisnika i mobilnih uređaja svakodnevno raste, nije zanemarljivo da imaju velik uticaj na naš život. Procjenjuje se da u svijetu postoji gotovo pet milijardi korisnika mobilnih telefona.

Više se ne postavlja pitanje da li mobilni telefoni zrače, već samo koliko i kako da se od tog zračenja zaštitimo. Koliko mogu da budu opasni po zdravlje, pokazuje i činjenica da je Međunarodna agencija za istraživanje raka zračenje mobilnih telefona svrstala u takozvanu grupu 2B, potencijalno kancerogenu za ljude. 

Karakteristike mobilnih telefona 

Kako zračenje koje emituju mobilni utiču na naše zdravlje?  Veoma rijetko sebi postavljamo takvo pitanje i to uglavnom onda kada smo u  zdravstvenom problemu, pa tražimo rješenje. Ohrabruje činjenica da sve više pojedinaca, a i neke države, stavljaju akcenat na ovaj problem. Svaki telefon ima svoju SAR vrijednost (specifična količina  apsorbovane energije ili specifični stepen apsorbcije energije):

  1. Nivo manji od 0,6 W/kg je dozvoljen
  2. Nivo od 0,6 – 1,2 w/kg je upozoravajući
  3. Nivo zračenja od preko 1,2 W/kg je zabrinjavajući i takve mobilne telefone treba izbjegavati.

Koliko zrači 5 G mreža? S novim tehnologijama stigla nam je i 5G mreža za koju mnogi smatraju da je opasna. Kada se uporedi količina zračenja koje stvara 2G, 3G i 4G mreža s onim koje stvara 5G, zapravo ne postoji velika razlika. Zračenje 5G mreže ne bi trebalo imati uticaj na zdravlje ni veću mogućnost pojave tumora, kao niti dosadašnje mreže. 

Štetne posljedice zračenja mobilnih telefona 

Za mobilne telefone se  može reći da su visokosofisticirani radio aparati koji mogu stvarati posljedice na ljudsko tijelo. Radio talasi izazivaju  zagrijevanje tkiva, ali ne značajno. Zračenje mobilnih telefona i karcinomi često se  povezuju,  ali te informacije još uvijek nijesu dovoljno konzistentne da bi se smatrale zvaničnim.

Ono što na mobilnim telefonima povećava količinu zračenja su antene koje su u pametnim telefonima  skrivene. Što je antena bliža tijelu to je veća količina zračenja koju tijelo apsorbuje. Ako udaljavamo telefon, to zračenje smanjujemo. Veće zračenje je zabilježeno u situacijama slabijeg signala jer tada mobilni telefon koristi više energije što povećava količinu zračenja.

Do sada najveća studija sprovedena u 13 zemalja pokazala je da ne postoji povećan rizik od karcinoma glave i vrata kod korišćenja mobilnih telefona, i to duže od 10 godina. Zbog toga je zračenje mobilnih telefona klasifikovano kao moguće kancerogen za ljude. Ovo znači da je povezanost moguća, ali ne postoji siguran dokaz.

U poslednje vrijeme vrše se različita istarživanja o uticaju mobilnih telefona na zdravlje ljudi. U Indiji je vršeno opsežno istraživanje. Došlo se do zaključka da uticaj mobilnih telefona ima sljedeće zdravstvene rizike:

Izvještaj međuministarske konferencije iz Indije govori da radijacija nije samo smrtonosna za ljude već i za insekte i ptice. Rečeno je da je ovo povezano i sa nestajanjem određenih vrsta kao što su vrabci, pčele, leptiri i ostali insekti.

Ono što zabrinjava je instaliranje primopredajnika mobilne telefonije, ili prosto rečeno antena ili baznih stanica blizu gusto naseljenih mesta, a naročito pored škola, igrališta, bolnica. 

Kako zračenje utiče na djecu?

S obzirom na to da su mobilni telefoni relativno novi izum, istraživanja u vezi zračenja kod djece tek su u toku. Sigurno je da će današnje generacije djece biti mnogo duže izložene mobilnom signalu i zračenju nego što su današnje, starije generacije, te da bi to moglo imati uticaja na njihovo fizičko stanje.