svijet maj 2018

01. maj – IVG tehnikom – od uzorka ljudske kože do jajne ćelije – SAD

/Objavio