01.maj – Produžen rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje licenci ljekarima

0
331

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje licenci za rad zdravstvenim radnicima biće produžen do 30. septembra, predviđeno je izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. To se odnosi na zdravstvene radnike kojima je izdata licenca po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona.

– Zdravstveni radnici koji su zahtjev za izdavanje licence za rad podnijeli Ljekarskoj komori, a o kojima nije odlučeno do stupanja na snagu ovog zakona, dužni su da zahtjev za izdavanje licence podnesu Komori do 30. septembra ove godine. Ovim zdravstvenim radnicima Ljekarska komora dužna je da izda licencu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona – kaže se u obrazloženju – kaže se u predloženim izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Ovi poslovi vraćeni su u nadležnost Ljekarskoj komori Crne Gore u januaru, nakon izbora organa prema važećim propisima, čime su ispunjeni uslovi za cjelishodno vršenje prenesenih poslova.
Produženje roka vrši se na inicijativu Ljekarske komore Crne Gore.
Donošenje zakona po skraćenom postupku spriječiće, kako se navodi u obrazloženju, eventualno nastupanje štetnih podljedica u vezi vršenja zdravstvene djelatnosti.