03. maj – Predstavljeni rezultati programa Health UP

0
293

U Crnoj Gori je neophodno unaprijediti pravni i strateški okvir za učešće organizacija civilnog društva u pružanju preventivno-zdravstvenih i socijalnih servisa podrške, kao i osnažiti organizacije koje okupljaju pacijente i njihove roditelje. To je poručeno na završnoj pres konferenciji koju su, povodom predstavljanja rezultata dvogodišnjeg programa HealthUP, organizovale nevladine organizacije (NVO) CAZAS, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i Udruženje Roditelji.

Program menadžerka CAZAS-a, Sanja Šišović, kazala je da je tokom dvije godine trajanja projekta organizovano 15 događaja, a osobe koje su uključene u sve aktivnosti su, kako je rekla, uglavnom zaposleni u NVO pružaoci socijalnih i preventivnih zdravstvenih servisa.
Ona smatra da je potrebno unaprijediti pravni i strateški okvir za učešće organizacija civilnog društva u pružanju preventivno zdravstvenih i socijalnih servisa podrške u zdravstvu.
Predstavnica SOS Telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, Nikolina Boljević, ocijenila je da je multisektorska saradnja i umrežavanje ključna determinanta, kako je rekla, efiksnog rada sistema zdravstvene i socijalne zaštite u Crnoj Gori.
Izvršna direktorica Udruženja Roditelji, Kristina Mihailović, navela je da je veoma važno što je tokom projekta usvojen Kodeks koji se tiče zabrane reklamiranja vještačkih formula, odnosno zamjena za majčino mlijeko.
Projekat je podržala Delegacija Evropske unije kroz Civil Society Facility Montenegro Programme IPA 2014.