region novembar 2022

01. oktobar – Do 2030. trećinu populacije će činiti stariji od šezdeset godina – Srbija

/Objavio / 0