01. oktobar – POROĐAJ U EPIDURALNOJ ANALGEZIJI

0
303

Menadžment KCCG, poštujući potrebu i sve češće zahtjeve trudnica da porođaj u KCCG obave u epiduralnoj analgeziji (bezbolni porođaj), obezbijedio je dodatnu edukaciju u inostranstvu za još četiri anesteziologa. Za primjenu ove zdravstvene usluge sada se raspolaže sa šest edukovanih anesteziologa, te su se stekli uslovi za obavljanje bezbolnog porođaja svih trudnica koje izraze želju za ovaj vid zdravstvene usluge.

Bezbolni porođaj ne spada u paket usluga koje su pokrivene obaveznim zdravstvenim osiguranjem, te je neophodno uplatiti novčani iznos definisan Odlukom o načinu i uslovima pružanja usluge bezbolnog porođaja. Porođaj u epiduralnoj analgeziji vrši se isključivo na zahtjev, i uz pristanak trudnice, ukoliko za tu proceduru ne postoje medicinske kontraindikacije.

Neophodno je da se trudnica za detaljne informacije obrati anesteziologu u anesteziološkoj ambulanti u Poliklinici KCCG, gdje će dobiti pisani informator sa svim neophodnim detaljima. Klinika za anesteziju je formirala pripravne ekipe, koje su na raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u nedjelji, tokom cijele godine.