02. jul – NOVO VOZILO ZA ORGANIZACIONU JEDINICU HMP TIVAT

0
349

Tivatska kompanija Luštica Development AD i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore realizovali su projekat nabavke vozila reanimobila za organizacionu jedinicu HMP Tivat, vrijedan 28.9 hiljada eura.

Novo sanitetsko vozilo za urgentno terensko medicinsko zbrinjavanje pacijenata je obezbijeđeno zahvaljujući donaciji vrijednoj 15.000 eura Luštice Development, Fonda zdravstvenog osiguranja i Ministarstva zdravlja Crne Gore, koji su obezbijedili 10.000 eura, dok je ostatak finansirao Zavod za HMP.

„Ovo vozilo će umnogome poboljšati kvalitet pružanja usluga urgentnog terenskog medicinskog zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih građana“, kazao je direktor Zavoda za HMP dr Saša Stefanović.