03. april – Realizovan projekat Labaratorijski informacioni sistem

0
291

Fond za zdravstveno osiguranje je uz punu podršku Doma zdravlja Podgorica, kako menadžmenta tako i svog medicinskog osoblja, realizovao projekat Labaratorijskog informacionog sistema (LIS), koji sa sobom nosi brojne benefite za sve u zdravstvenom sistemu.
Projekat je imao za cilj da ljekarima i pacijentima obezbijedi rezultate laboratorijskih nalaza u elektronskoj formi, što znači da su sada elektronski nalazi dostupni izabranim doktorima kroz informacioni sistem DZ Podgorica, odnosno pacijentima na portalu eZdravlje, putem novog elektronskog servisa eNalaz.