03. decembar – ORGANIZOVANA OBUKA ZA PREVOZ INFEKTIVNIH SUPSTANCI

0
316

Kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori u saradnji sa Institutom za javno zdravlje organizovali su dvodnevnu obuku sa tematskim fokusom na prevoz infektivnih supstanci. Obuku je otvorila šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori gospođica Mina Brajović.

Obuka sa tematskim fokusom na prevoz infektivnih supstanci imala je za cilj dalje jačanje nacionalnih kapaciteta za realizaciju obaveza iz Međunarodnog zdravstvenog pravilnika o dostavljanju informacija potrebnih za sprovođenje procjene rizika i pružanja odgovora za slučaj prijetnji po javno zdravlje na globalnom nivou, kao i obaveza koje proizilaze iz Okvira za pripravnost u slučaju pandemijske influence.

Obuka je organizovana za mikrobiologe, epidemiologe i infektologe iz bolnica, domova zdravlja i Instituta za javno zdralje.