03. jul – Bolnici Codra iz budžeta 3,3 miliona

0
275

Tokom prošle godine Specijalnoj bolnici Codra je iz državne kase plaćeno oko 3,3 miliona eura za pružanje zdravstvenih usluga crnogorskim osguranicima. Od 12.646 građana, koliko ih je tokom 2017. godine ostvarilo neku vrstu zdravstvene usluge u Codri, u specijalističkim ambulantama liječeno je njih 10.234, zatim bolnički 2.383 građanina, dok je 29 osiguranika koristilo usluge vantjelesne oplodnje. U 2017. godini u Specijalnoj bolnici Codra liječeno je 12.646 osiguranih lica, pruženo 219.201 usluga, za što je Fondu fakturisano 3.313.391,22 eura, navodi se u izvještaju za prošlu godinu. U ovoj zdravstvenoj ustanovi ostvareno je 8.317 bolničkih dana, dok je prosječna dužina liječenja prošle godine bila 3,38 dana. U odnosu na ukupan broj bolnički liječenih pacijenata u SB Codra, u periodu januar – decembar 2017. godine, najviše pacijenata je bilo na odjeljenju urologije 1.314, gdje je i ostvaren najveći broj bolničkih dana 5.020 ili 60,36 procenta. Najmanje ih je bilo na odjeljenju za Hiperbaričnu komoru (HBO) svega 0,12 odsto ili tri pacijenta, dok su ostali koristili ambulantne usluge HBO. Vrijednost ispostavljenih faktura za bolničko liječenje u SB Codra, u periodu januar – decembar 2017. godine, iznosi 2.865.283,40 eura, od čega se najviše odnosi na odjeljenje urologije oko 50 odsto zatim na odjeljenje opšte hirurgije 21,54 procenta, odjeljenje oftalmologije 15,42 odsto, ortopedije 10,78 i na HBO svega 0,19 procenata, precizira se u dokumentu. Kada su u pitanju operacije, u SB Codra ih je tokom prošle godine obavljeno 4.448, od čega čak 60,01 odsto uroloških ili 2.716. Slijede hirurške, koje su rađenje u 588 slučajeva, te oftalmološke kod 538 pacijenata, dok je najmanje operacija urađeno na ortopediji i to 130.