03. jul – Približiti Romima proces vakcinacije

0
35

Iako ne postoje precizni podaci, odziv pripadnika Romske populacije za vakcinaciju je slab. Kako bi se povećao broj vakcinisanih, plan Ministarstva zdravlja je da ranjivim grupama pruži što više informacija o vakcini, te da svaki građanin može da se vakciniše kada to poželi. Upravo to od zdravstvenih vlasti očekuju i predstavnici romskih nevladinih organizacija.

Tokom vakcinacije protiv covida-19 u Kampu Konik vakcinu je primilo svega 185 pripadnika romske populacije. Kao glavni razlog odbijanja vakcine navode strah i neinformisanost.

Prilikom vakcinacije nema izjašnjavanja o vjeri i naciji zato ne postoje precizni podaci o ukupnom broju romske populacije koji je primio vakcinu u cijeloj Crnoj Gori. Ono što je ipak očigledno da odziv nije zadovoljavajući.

Istina je da je odziv mali ali da je ipak pojava i ministarke i ljudi iz SZO pokrenula proces vakcinacije kod ranjivih populacija – navodi direktor Doma zdravlja Podgorica dr Danilo Jokić.

Naš krajnji cilj je da svaki građanin može da se vakciniše kad to poželi i da se što više približimo građanima – kazala je ministarka zdravlja dr Jelena Borovinić Bojović.

No, da bi se Romi pokrenuli na imunizaciju potrebno je više od riječi.

Moramo uključiti romsku zajednicu da se vakcinišu i nije dovoljno reći: Možete svi da se vakcinišete. Moramo uzeti u obzir da su ljudi nedovoljno informisani, strah, ima propaganda – napominje Nardi Ahmetović iz NVO Centar za afirmaciju RE populaci, piše TVCG.