03. mart – Obilježen Dan Medicinskog fakulteta VMA – Srbija

0
276

Na Vojnomedicinskoj akademiji je obilježen Dan Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane u Beogradu.
Dekan Medicinskog fakulteta VMA, pukovnik prof. dr Nebojša Jović podsjetio je da se trenutno na integrisanim studijama medicine nalazi 157 kadeta, na akademskim specijalističkim studijama 25 studenata, na doktorskim 37 ljekara, a na zdravstvenim specijalizacijama njih 216. Od toga je 115 profesionalnih vojnih lica iz sistema odbrane, 78 iz civilnih ustanova, a 24 iz inostranstva. Na Medicinskom fakultetu VMA trenutno se realizuje 38 naučnih projekata.
On je istakao da je počeo da radi budžetski fond Univerziteta odbrane i da će se iz njega finansirati materijalne nadoknade za nastavnike i saradnike Medicinskog fakulteta VMA, kao i materijalna sredstva za naučnoistraživačke projekte. Diplomcima specijalističkih akademskih studija i specijalizantima VMA na skupu su uručene diploma – saopšteno je iz Vojno medicinske akademije.
Govoreći o značaju ovog fakulteta za budućnost vojnog zdravstva, zastupnik načelnika VMA pukovnik prof. dr Miroslav Vukosavljević je podsjetio da je prošle godine promovisana druga generacija sanitetskih potporučnika, koji stasavaju ili su stasali u mlade ljekare.