04. april – Više od polovine mladih probalo alkohol

0
252

Više od polovine mladih uzrasta od 15. do 24. godine u Crnoj Gori probalo je alkohol u prethodnoj godini, pokazalo je Istraživanje Instituta za javno zdravlje. Smatraju da je zbog toga potrebno povećati njegovu cijenu i sprovoditi snažniju kontrolu prodaje i reklamiranja. Specijalista socijalne medicine u IJZ, Ljiljana Golubović, kazala je da je istraživanje pokazalo da je među svim odraslim, od 15. do 64. godine, 64 odsto je konzumiralo alkohol, a njih 50 odsto je konzumiralo alkohol u prethodnih godinu dana. – U uzrastu od 15. do 34. godine, po kriterijumu upotrebe alkohola ikad u životu, i u prethodnih mjesec dana, za par procenata je alkohol više konzumiralo žena – pojasnila je Golubović. Ona je kazala da svaka osoba koja pređe granice prihvatljivog konzumiranja alkohola, postaje izložena socio-ekonomskim posljedicama – osudi, gubitku posla, nemogućnosti zaposlenja, stigmi, kao i problemima u porodici. – Ekstenzivno pijenje je potrošnja 60 ili više odsto grama čistog alkohola, što je pet ili šest standardnih pića u jednoj prilici, ili barem jednom mjesečno. Istraživanje je pokazalo da je, među svim odraslim, jednom ili manje mjesečno, njih 66 odsto konzumiralo alkohol na ovaj način; preko 68 odsto mladih, a 67 odsto najmlađih – poručila je Golubović. Istraživanja su, kaže ona, pokazala da su najučinkovitiji oblik borbe protiv opijanja maloljetnika visoka cijena alkohola i njegova nedostupnost. Generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, dr Alma

Hajdarpašić Drešević, kazala je da je alkoholizam medicinski i socijalni problem, jer se, kako je pojasnila, doživljava kao socijalno prihvatljivo ponašanje i dio kulturnog nasljeđa.
– Trebalo je da prođu vijekovi da se shvati da alkoholizam nije loša navika, nego ozbiljna psihijatrijska bolest i najzastupjenija bolest zavisnosti. On predstavlja jedan od najozbiljnijih rizičnih faktora za zdravlje stanovništva, a takođe utiče na rast broja ubistava i samoubistava – pojasnila je Drešević.
Predstavnica CAZAS-a, Sanja Šišević, kazala je da crnogorski zakonodavni okvir za alkohol ima kvalitetne komponente, ali se problem odnosi na njihovu implementaciju i sprovođenje, a posebno, kako je istakla, kada su u pitanju maloljetnici.