04. jun – PREDLOG ODLUKE O MREŽI ZDRAVSTVENIH USTANOVA

0
358

Ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt održao je konferenciju za novinare, na kojoj je prezentovao Predlog odluke o mreži zdravstvenih ustanova, koji je usvojila Vlada Crne Gore.

Zdravstvena mreža se donosi u cilju ostvarivanja javnog interesa i za realizaciju programa zdravstvene zaštite, a na period od 5 godina. U slučaju da se program zdravstvene zaštite ne može realizovati u okviru zdravstvene mreže, tada se za realizaciju programa može ugovoriti sa Fondom da druge zdravstvene ustanove mogu pružati zdravstvene usluge u skladu sa tim ugovorom, sa pravima i obavezama, kao i ustanove u zdravstvenoj mreži.