3-5 jun – ODRŽANA VIII ECPD MEĐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ŠKOLA “SAVREMENA DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI” U KOTORU

0
314

VIII ECPD Međunarodna specijalistička škola “Savremena dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti” održana je od 3-5. Juna 2016. godine u Hotelu „Cattaro“ u Kotoru.
Školu organizuje Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija nacija – Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, Podgorica, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN).
Cilj Škole je da se polaznici  ljekari, pedagozi, psiholozi, pravnici, socijalni radnici, novinarii drugi stručnjaci, upoznaju sa najnovijim saznanjima, praktičnim i naučnim dostignućima u oblasti prevencije, liječenja i rehabilitacije bolesti zavisnosti.
Na otvaranju seminara govorili su prodekan Univerziteta za mir i razvoj UN ECPD Beograd prof. dr Budimir Lazović, prof. dr Slavica Đukić Dejanović, direktorica Škole i direktor Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ u Beogradu, prof. dr Zoran Zoričić, ko-direktor Škole, pročelnik Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti, Zagreb, prof. dr Brian Gilchrist sa Long Island Univerziteta, Bruklin, Njujork, SAD, doc. dr Nebojša Kavarić, direktor Doma zdravlja Podgorica, Regionalni koordinator ECPD za zdravstvene studije i doc. dr Dragan Čabarkapa, direktor Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor.
Predavači Škole su eminentni stručnjaci iz ove oblasti iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije i SAD.
U organizaciji ove međunarodne specijalističke škole značajan doprinos, već više godina, daje Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota” Kotor.
Prvog dana seminara, u popodnevnim časovima, učesnici škole posjetili su Specijalnu bolnicu za psihijatriju “Dobrota” Kotor, gdje su tim povodom organizovana predavanja iz ovih oblasti, a direktor bolnica doc.dr Dragan Čabarkapa upoznao ih je sa radom ove specijalne bolnica.