04. maj – Brošura o vakcinaciji protiv SARS-CoV-2 virusa

0
49

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) objavila je Brošuru o vakcinaciji protiv SARS-CoV-2 virusa, koja je besplatno dostupna na vebsajtu www.omsa.me.

Brošura o vakcinaciji protiv SARS-CoV-2 virusa nastala je kao inicijativa crnogorskih studenata i mladih profesionalaca školovanih na renomiranim svjetskim univerzitetima, a udruženim kroz Organizaciju crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI). Cilj izrade navedene brošure je da informiše građane u matičnoj zemlji o trenutno dostupnim vakcinama na tržištu. Realizaciju i promociju projekta su podržale Opštine Bar i Herceg Novi, kao i više privatnih kompanija u Crnoj Gori – Apex Capital, CDS d.o.o., Neregelia, Ordinacija Balans, Penef Inženjering d.o.o, Porto Montenegro i Riva Print.

U izradi Brošure o vakcinaciji protiv SARS-CoV-2 virusa učestvovalo je 12 crnogorskih studenata i mladih profesionalaca u zemlji i inostranstvu, koji su trenutno na različitim nivoima studija ili su svršeni studenti u oblastima molekularne biologije, genetike, medicine, biotehnologije u medicini, mikrobiologije, bioinformatike i imunologije, ali i psihologije i političkih nauka. Brošura je besplatno dostupna na vebsajtu Organizacije – https://omsa.me/brosura-o-vakcinama-protiv-sars-cov-2-virusa/ , prenosi Portal Analitika.