04. oktobar – INFORMATOR ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE O TRGOVINI LJUDIMA

0
363

Ministarstvo zdravlja prezentovalo je Informator za zdravstvene radnike o trgovini ljudima, čije je cilj da se zdravstveni radnici bliže informišu o samom pojmu trgovine ljudima, indikatorima za rano prepoznavanje žrtava trgovine ljudima, kao i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. U izradi ovog dokumenta učestvovali su, pored Ministarstva zdravlja kao nosioca projekta, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo rada i socijalnog staranja.
Generalna direktorka Direktorata za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja dr Mira Jovanovski Dašić istakla je da je trgovina ljudima jedan od najgrubljih primjera kršenja ljudskih prava, na način što se žrtvama ograničava mogućnost kretanja, onemogućava komunikacija sa porodicom i okolinom. Ova negativna pojava savremenog društva, globalno je rasprostranjena i nažalost nije zaobišla ni Crnu Goru, naša zemlja je uglavnom zemlja tranzita, a u značajno manjoj mjeri zemlja porijekla ili zemlja krajnje destinacije za žrtve trgovine ljudima, sa dominantnim oblikom seksualne eksploatacije.
Samostalni savjetnik u Ministartsvu zdravlja, koji je učestvovao u izradi Informatora, Radule Dragović, kazao je da zdravstveni radnici svoj doprinos u borbi protiv trgovine ljudima mogu dati tako što će svoja znanja i vještine upotrijebiti da, pored postavljanja dijagnoze i liječenja aktuelnog zdravstvenog problema, aktivno rade i na prepoznavanju potencijalnih slučajeva trgovine, kako bi svaki takav slučaj prijavili nadležnim državnim organima, a prije svega policiji, u propisanoj proceduri. On je istakao da zdravstveni radnici moraju dokumentovati utvrđene činjenice.
Savjetnica u Kancelariji za borbu protiv trgovine ljudima Vlade Crne Gore, Tijana Šuković saopštila je da je to što su u Crnoj Gori zabilježeni samo pojedinačni slučajevi trgovine ljudima, rezultat koordiniranih aktivnosti u primjeni nacionalne politike u ovoj oblasti.