05. jul – Najveća potrošnja za ljekove koji se koriste za visok pritisak

0
239

Građani Crne Gore su za prvih pola godine potrošili oko 16,3 miliona eura ljekova, pri čemu se najviše traže ljekovi koji se koriste za povišeni krvni pritisak.
Podaci Fonda za zdravstveno osiguranje pokazuju da je u periodu od 1. januara do 1. jula izdato više od 2,5 miliona elektronskih recepata.
– Od početka ove godine pa do 1. jula, izdato je ukupno 2.519.093 elektronska recepata. Od ukupnog broja, 1.174.700 recepata izdato je u privatnim, dok je u Montefarmovim apotekama izdato 1.344.393 recepata.
Za realizovane recepte u privatnim apotekama, gdje je izdato 1.174.700 kutija Ijekova, Fondu je fakturisano oko 4,8 miliona eura, dok je za recepte izdate u Montefarmovim apotekama fakturisano 11,4 miliona eura, tako da je ukupno fakturisano nešto manje od 16,3 miliona eura – kazao je direktor Fonda Sead Čirgić.