06. februar – Uvid u laboratorijske nalaze i putem interneta

0
283

Podgoričani uskoro neće morati da idu kod izabranog doktora kako bi uzeli svoje laboratorijske nalaze, već ih mogu vidjeti putem interneta na portalu za elektronsko zakazivanje Fonda zdravstva www.ezdravlje.me ili aplikacije koju mogu instalirali na svom mobilnom telefonu.
Direktor Fonda zdravstva Sead Čirgić kazao je da su u završnoj fazi aktivnosti vezane za laboratorijski informacioni sistem.
– Završena je faza testiranja i obuka tehničara, tako da očekujemo da će i taj sistem ubrzo zaživjeti. Za sada će sistem funkcionisati samo u Podgorici, a kasnije i u ostalim gradovima – kazao je Čirgić.
Pristup servisu je preko korisničkog naloga – broj zdravstvene knjižice i lozinke koju dodjeljuje izabrani ljekar, isti kao i za servise eZakazivanje i eRecept.