07. februar – UMHCG zabrinut zbog stava NVO Portret

0
245

Iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore izrazili su nezadovoljstvo i duboku zabrinutost zbog stava o osobama sa invaliditetom nedavno predstavljenog u pozivu NVO Portret iz Bara stručnim licima koja rade s osobama sa invaliditetom za učešće u seminaru na temu Prevencija sindroma sagorijevanja kod stručnih lica koja rade sa OSI u okviru projekta Čuvam se, čuvam te.
Kako se navodi u pozivu, stručna lica će, izložena prekomjernom stresu i fizičkom i intelektualnom naporu imati priliku da uče kako da se bore sa svim tim pošastima kojima su izloženi jer provode vrijeme s osobama sa invaliditetom.
– Ovo je samo još jedno tužno podsjećanje na činjenicu da su osobe sa invaliditetom, što u laičkoj, što u stručnoj javnosti Crne Gore prepoznate kao predmeti brige, neko ko se zbrinjava, o kome se stara i ko treba da bude zahvalan na mrvici pažnje koju će mu pomenuti humani pružiti – negoduju iz UMHCG.
Podsjećaju na to da se princip Ništa o nama bez nas američkog pokreta za prava osoba s invaliditetom razvio prije više od pola vijeka, da je invaliditet pitanje ljudskih prava i da se njihovi osnovni principi krše ovakvim pristupom te da je usvojeno zakonodavstvo koje bi trebalo da spriječi ovakvu i slične akcije u kojima se osobe s invaliditetom satanizuju kao uzročnici stresa, problema, sindroma sagorijevanja i iscrpljenosti.