08. maj – Ministarski sastanak Jugoistočne Evrope

0
236

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović i sekretar ministarstva, Nikola Antović, predsjednik Nacionalnog koordinacionog tijela za HIV/AIDS učestvovao je na ministarskom sastanku Jugoistočne Evrope Održivi odgovor za HIV i tuberkulozu, koja je održana u Skoplju.

Ministar dr Hrapović je istakao da je, kada je riječ o HIV/AIDS-u, u Crnoj Gori epidemiološka situacija stabilna. Registrovano je 228 lica sa HIV pozitivnim statusom za period od 1989. do 2016. godine, a što je posebno značajno, stopa novoinficiranih od HIV-a je relativno niska i stabilna. Naglasio je da je stopa sa AIDS dijagnozom takođe niska, sa manjim fluktuacijama u 2015. godini.

Dr Hrapović je rekao da su, u velikoj mjeri, ovi pozitivni rezultati ishod velike i dugogodišnje podrške i zajedničkog rada sa Globalnim fondom, koji je, za potrebe uspostavljanja i implementacije programa kontrole HIV-a i tuberkoloze u Crnoj Gori, obezbijedio 10.6 miliona dolara.

Izazovi sa kojima se suočavaju zemlje regiona, kada je u pitanju HIV su, u velikoj mjeri slični, a Hrapović je upoznao kolege koje je korake preduzela naša zemlja u prevazilaženju nekih od njih.
Ministar Hrapović održao je niz sastanaka sa predstavnicima ministarstava iz regiona, gdje se razgovaralo o iznalaženju modaliteta za kreiranje odgovora na zarazna oboljenja, kroz rad na prevenciji i jačanju zdravstvenih sistema.