08. oktobar – ODRŽANA II AROME KNFERENCIJA ONKOLOŠKOG UDRUŽENJA MEDITERANSKIH ZEMALJA

0
313

Ovaj sveobuhvatni sastanak je jedan od najvećih regionalnih sastanaka sa međunarodnim učešćem iz oblasti onkologije, i pokriva glavne novine u dijagnostici i liječenju kancera čvrstih i hematoloških maligniteta, kao i ekonomskim aspektima upravljanja raka u zemljama u razvoju. AROME je održana 8. i 9. oktobra u hotelu Mediteran u Bečićima, u organizaciji Arome – ESO Asocijacija za radioterapiju i onkologiju mediteranske oblasti. Konferencija je održana pod sloganom: pristup Cancer Care inovacije u zemljama u razvoju.

Eminentni predavači iz Francuske, Izraela, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Turske, Crne Gore i drugih zemalja, kao i teme koje su prezentovane bile su garancija uspješnosti ovog skupa.

– “Hronične nezarazne bolesti predstavljaju ozbiljan globalni zdravstveni problem. Kardiovaskularne i maligne bolesti vodeći su uzroci smrti u našoj zemlji i gotovo su na istom nivou po zastupljenosti kao i u razvijenim dijelovima svijeta, prvenstveno državama Evrope. U Crnoj Gori, prema podacima Instituta za javno zdravlje, godišnje od malignih bolesti oboli više od 2000 osoba, a umre oko 1000 i evidentan je porast incidence, ali i mortaliteta od kancera” – izjavio je Zoran Kostić, državni sekretar Ministarstva zdravlja prilikom otvaranja ovog skupa.
“U tom smislu, Ministarstvo zdravlja preduzima odgovarajuće mjere i realizuje brojne programe, koji su usmjereni prevenstveno na prevenciju faktora rizika i rano otkrivanje malignih bolesti”- dodao je Kostić.