09. februar – OBEZBIJEĐENA MOBILNA DENTALNA JEDINICA

0
283

Ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt i ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević posjetili su Stomatološku polikliniku, Odjeljenje za dječiju i preventivnu stomatologiju u Kliničkom centru Crne Gore, povodom obezbijeđivanja mobilne dentalne jedinice DENTALONE.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je postupkom javne nabavke izvršio nabavku medicinske i didaktičke opreme za potrebe opremanja i stavljanja u funkciju Centra za radnu integraciju teže zapošljivih lica. Obezbijeđena je i mobilna dentalna jedinica DENTALONE sa pripadajućim instrumentima, u vrijednosti 23.000 eura.

Imajući u vidu da Klinički centar Crne Gore, do sada nije bio u mogućnosti da na adekvatan način pruži stomatološku pomoć licima sa invaliditetom, zbog nedostataka odgovarajuće opreme, tako da je, u cilju prevazilaženja ovog problema, Zavod za zapošljavanje Crne Gore je ugovorom o poklonu Kliničkom centru dao mobilnu dentalnu jedinicu na trajno korišćenje.