1. decembar – Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

0
289

Svjetski dan borbe proiv AIDS-a obilježava se širom svijeta sa ciljem podizanja svijesti javnosti o HIV/AIDS-u, pokazivanja solidarnosti prema oboljelima, uticaja na smanjenje stigma, diskriminacije i skretanja pažnje na opasnosti koje donosi rizično ponašanje.
Prema procjenama UNAIDS-a na kraju 2016. godine je sa HIV-om živjelo oko 36,7 miliona ljudi. Tokom 2016. godine 1,8 miliona novoinficirano HIV-om, a od posljedica AIDS-a umrlo je milion ljudi.
HIV (Virus Humane Imunodeficijencije) je virus koji se vezuje i uništava imune ćelije organizma. Ulazak virusa u organizam najčešće ne izaziva nikakve vidljive promjene. Nakon 2-3 nedjelje od infekcije inficirana osoba je sposobna da prenese virus drugoj osobi. Period bez simptoma može da traje mjesecima ili godinama. Osoba se osjeća zdravo i najčešće nije svjesna da je inficirana. Ovaj period je najpogodniji za prenošenje infekcije. Uništavajući imunološku odbranu organizma, virus omogućava raznim mikroorganizmima da dovedu do ozbiljnih infekcija, tumora a na kraju i do smrtnog ishoda. Krajnji stadijum HIV infekcije naziva se AIDS ili SIDA. Pravovremenim otkrivanjem HIV infekcije i započinjanjem adekvatne terapije, inficiranim je omogućen dug i kvalitetan život.
Infekcija se prenosi isključivo sa čovjeka na čovjeka. HIV se može prenijeti sa jedne osobe na drugu seksualnim kontaktom, preko zaražene krvi i krvnih derivata (upotrebom korišćenih igala i špriceva, akcidenti). Infekcija se takođe može prenijeti sa HIV pozitivne majke na dijete tokom trudnoće, porođaja i dojenja novorođenčeta. Prisustvo neke druge seksualne infekcije može znatno olakšati prenošenje HIV-a.
Ranim otkrivanjem HIV infekcije kod majke može se značajno smanjiti prenošenje infekcije sa zaražene majke na dijete tokom trudnoće, porođaja i dojenja. Test na HIV treba ponuditi svim trudnicama u prva tri mjeseca trudnoće.
Za sada ne postoji mogućnost potpunog izlječenja, već mogućnost produžetka perioda bez simptoma inficiranih HIV-om i poboljšanje kvaliteta života oboljelih od AIDS-a. Još uvijek nije otkrivena vakcina protiv HIV-a.
HIV pozitivne osobe mogu da se osjećaju i izgledaju potpuno zdravo, nemaju simptome i uopšte ne znaju da su zaražene, a da prenose virus drugima. Jedini način da neko sazna da li je zaražen HIV-om je da uradi test na HIV. HIV test otkriva prisustvo antitijela na HIV, obično 4-10 nedjelja nakon infekcije.