10. april – Otvoren Dom za stare u Pljevljima

0
235

U Pljevljima je otvoren Dom za stare. Potpredsjednik Vlade Crne Gore Milutin Simović je poručio da je briga o djeci, starima i onima kojima je pomoć potrebna posebno važan zadatak za svaku vladu i za svaku državu i da samo društva koja brinu o ovim kategorijama stanovništva imaju perspektivu i idu putem napretka.
Dom za stare u Pljevljima, vrijedan je preko 2,8 miliona eura. Oko 2 miliona obezbijedili su donatori a ostatak lokalna samouprava i Vlada.
Simović se zahvalio u ime Vlade i građana Crne Gore Evropskoj uniji kao glavnom donatoru na ovom projektu, ali i vladama Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Njemačke, Norveške, Švajcarske, Danske i Turske kao i Visokom komesarijatu Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) i Organizaciji za bezbjednost i saradnju u Evropi (OEBS), Razvojnoj banci Savjeta Evrope, koji su na različite načine pomogli projekat.