10. januar – Za liječenje u inostranstvu izdvojeno 7 miliona eura

0
259

Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) je za liječenje u zdravstvene ustanove van Crne Gore za deset mjeseci prošle godine izdvojio 7,1 miliona eura. Povećan je broj upućenih osoba na liječenje van države u odnosu na prošlu godinu, a zbog toga povećana su i izdvajanja za liječenje crnogorski građana u inostranstvo.
-Za liječenje u Srbiji izdvojeno je 4,3 miliona, a u drugim državama 2,8 miliona eura – rekao je Sead Čirgić, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje.
Na liječenje u inostranstvo radi dijagnostike, liječenja, kontrole, slanja uzoraka krvi radi analiza, upućeno je 3.904 osiguranika, od čega 3.522 u zdravstvene ustanove u Srbiju, a 382 u zdravstvene ustanove u druge države.
– Upućeno je 18 osiguranika više u odnosu na isti period 2016. godine, s tim što je smanjen broj osiguranika upućenih na liječenje u zdravstvene ustanove u Srbiju za 95, dok je u druge države u inostranstvu upućeno 113 osiguranika više – rekao je Čirgić.
Najviše osiguranika je na liječenje upućeno u zdravstvene ustanove u Srbiji, sa kojima Fond ima dugoročnu poslovnu saradnju i zaključene ugovore. Kada je riječ o upućivanju u druge države osiguranici su upućivani na liječenje u Tursku, Njemačku, Hrvatsku, Švajcarsku, Veliku Britaniju.
Upućivanje se odnosi na dijagnostičke procedure PET CT i za HLA tipizaciju i biopsiju bubrega, IMRT zračnu terapiju, transplantacije, liječenje oboljelih od teških bolesti iz oblasti hematologije, neurohirurgije i drugo.
Predlog za upućivanje u inostranstvo daje konzilijum ljekara odgovarajućih specijalnosti Kliničkog centra Crne Gore, za oboljenja koja se ne mogu uspješno liječiti u Crnoj Gori.