10. maj – Organizovan skup o matičnim ćelijama i prenatalnom testiranju

0
253

U hotelu Falkensteiner u Bečićima, udruženje ginekologa i akušera Crne Gore, zajedno sa kompanijom Bio Save, organizovalo je stručni skup sa međunarodnim učešćem. Pored velikog broja crnogorskih stručnjaka, ovom renomiranom skupu su prisustvovali gosti iz Njemačke i Poljske. Dr Bir Diškip, iz senata Gi En Di Ha i Tomaš Baran iz Famika grupe jedine banke matičnih ćelija u Evropi koja ima svoju Kliniku za liječenje matičnim ćelijama govorili su o značaju neinvazivnog prenatalnog testiranja i upotrebi matičnih ćelija. Održane su prezentacije u kojima je ukazano na najnovije svjetske brendove i na to kako mi pratimo sve što je u oblasti moderne medicine najnovije i najdragocjenije.

Dr Aleksandar Antović, medicinski direktor Bio Save kompanije za Balkan istakao je da je Bio Save lider na polju matičnih ćelija i prenatalnog testiranja u jugoistočnoj Evropi. Bio Save grupacija, putem svoje fondacije, pomaže djeci iz cijelog regiona, da idu na liječenje sa matičnim ćelijama i to je jedan od planova ovdje da omogućimo djeci da neke od problema liječe matičnim ćelijama, kao što je autizam ili cerebralna paraliza.
Dr Vojislav Miketić, predsjednik udruženja ginekologa, akušera u Crnoj Gori istakao je da program zbrinjavanja majke i djeteta, a samim tim i trudnoće prati najrazvijenije zemlje svijeta. Smrtnost trudnica i žena u porođaju u Crnoj Gori ide po najmanjoj incidenci. Takođe prenatalna i neonatalna njega je u procentima na nivou regiona, iako tu ima većih i bogatih zemalja u odnosu na našu.
Famikord kao najveća Evropska banka za matične ćelije daje mogućnost pohrane matićnih ćelija iz krvi, iz tkiva pupčanika građanima Crne Gore, preko našeg partnera za ovaj region, kompanije Bio Save.