10. septembar – ODRŽAN SIMPOZIJUM ENTERALNE ISHRANE

0
307

FOTO 102 AU hotelu Podgorica, u organizaciji kompanije Nutricija Advantced Medical Nutrition, u saradnji sa veledrogerijom Glosarij doo. organizovan je prvi simpozijum enteralne ishrane. O značaju kliničke nutricije je govorila prim. dr Marina Panišić sa VMA, Beograd, o značaju enteralne ishrane kod odraslih pacijenata govori je prim. dr Zoran Jovančević, KCCG, dok je dr Veselinka Đurišić govorila o značaju enteralne ishrane kod prdijatrijskih pacijenata. Na temu “ PEG – indikacije, tehnike, komplikacije i menadžment” govorio je mr sci. dr Saša Radović, KCCG, a prezentaciju portfolija Nutricija proizvoda je izlagao dr Goran Pantović, Nutricija.

Simpozijumu su prisustvovali ljekari porodične medicine, pedijatri i nutricionisti.