11. novembar – ODRŽAN KONGRES FOZIOTARAPEUTA

0
329

U Opatiji je održan Kongres fizioterapeuta Hrvatske koji je trajao dva dana pod temom „Fizioterapija zasnovana na dokazima“. Organizator kongresa je bio Hrvatski zbor fizioterapeuta, a pokrovitelj Hrvatska komora fizioterapeuta.

Teme kongresa su bile: mišićnokoštana fizioterapija, kardiorespiratorna fizioterapija i neurofizioterapija, sportska fizioterapija, urogenitalna fizioterapija i fizioterapijska terminologija. Tokom Kongresa su održana i dva okrugla stola na teme: Doktorski nivo u edukaciji fizioterapeuta i Fizioterapija temeljena na dokazima nasuprot tradicionalnom pristupu.