12. april – Zaustavimo nasilje

0
259

Građani Bijelog Polja i Berana su razgovarali o odnosima u porodici i dobrim praksama roditeljstva sa predstavnicima iz udruženja psihologa i roditelja, predsjednicima opština, kao i šefom predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžaminom Perksom u okviru kampanje UNICEF-a i Vlade Crne Gore Zaustavimo nasilje, koja se realizuje uz podršku EU i Telenor fondacije.
Perks je izrazio zadovoljstvo velikim brojem mladih ljudi koji su došli da podrže javne razgovore o roditeljstvu. Naglasio je da su najvažnija saznanja o tome da je za cjeloživotnu dobrobit svakog djeteta potreban, dubok i bogat odnos sa roditeljima i to posebno u periodu u prvih hiljadu dana života. Podsjetio je da ovi razgovori imaju za cilj da se kroz razgovor sa građanima prepoznaju servisi podrške koji su roditeljima potrebni na lokalnom nivou i na čijem uspostavljanju opštine mogu raditi zajedno sa civilnim i privatnim sektorom, stručnjacima i roditeljima.
Predsjednik opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić je podsjetio na riječi iz Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta da čovječanstvo duguje djeci ono najbolje što ima. Žurić je napomenuo da statistika dobijena istraživanjima o stepenu ugroženosti djece predstavlja smo opomenu, ali nikako nije pouzdan pokazatelj stanja u toj oblasti i istakao da se u svakom slučaju ovim problemom moramo baviti daleko energičnije i to ne samo sa pozicija zakona već i pozicija vaspitanja počev od predškolskog uzrasta.
Predstavnica NVO ,Roditelji i koorinatorka Roditeljske SOS linije Lepa Žunjić kazala je da je značajno što građanima Bijelog Polja i Berana može da predstavi novi servis podrške koji je besplatan i povjeljiv i pozvala građana te dvije opštine da pozivom na broj 080 888 888 porazgovaraju sa savjetnicima linije svakog radnog dana od 16 do 20 sati o svim temama koje se tiču vaspitavanja djece.