12. februar – VRIJEDNE DONACIJE “NOVARTISA” KLINIČKOM CENTRU

0
316

Farmaceutska kompanija “NOVARTIS Pharma Services AG” Podgorica donatorskim aktivnostima tokom 2013. godine doprinijela je unapređenju kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga u Kliničkom centru Crne Gore. Ova kompanija je tokom protekle godine donirala KCCG aparate, edikaciju kadra i ljekove, čija je vrijednost oko 100.000 eura.

Tim povodom dr Milan Mijović, direktor Kliničkog centra, uručio je zahvalnicu Mariji Lopičić, direktorki predstavništva “NOVARTIS Pharma Services AG” Podgorica.

– Ovaj vid saradnje dvije institucije je primjer strateškog partnerstva koje će se i u budućnosti njegovati, a sve u cilju unapređenja pružanja zdravstvenih usluga – istakao je dr Mijović.

U 2013. godini je, podsjetila je Lopičić, realizovano nekoliko donacija, ali su izuzetno ponosni na dva projekta.

– Prvi je donacija PCR aparata Centru za hematologiju i testiranje svih pacijenata iz Crne Gore oboljelih od hronične mijeloidne leukemije, a drugi projekat je unapređenje dija-gnostičkih procedura Klinike za očne bolesti. Donacijom OCT aparata (optički koherentni tomograf) oftamolozi KCCG su dobili mogućnost dijagnostike i praćenja bolesti zadnjeg segmenta oka – kazala je Lopičić.

Direktorka Klinike za očne bolesti dr sc. med. Biljana Milojko istakla je da OCT predstavlja novu, neinvazivnu i preciznu dijagnostičku metodu, te da je promijenila istoriju oftalmologije i oftalmolozima dala mogućnost rane dijagnostike glaukoma i patoloških promjena u retini i omogućila njihovo detaljno praćenje.

– PCR uređaj omogućava najsenzitivniju metodu kojom se dobijaju informacije o stanju pacijenata oboljelih od hronične mijeloidne leukemije (HML) i kontroli bolesti, kao i odgovori na terapiju koju pacijent dobija. Pored toga što je u pitanju najosjetljivija metoda, za pacijenta je i najkomfornija, s obzirom na to da se testiranje obavlja uzimanjem uzoraka krvi (bez pun- ktiranja/biopsije koštane srži) – kazala je načelnica Centra za hematologiju dr Anka Popović.