11. februar – URUČENI SERTIFIKATI LJEKARIMA SPECIJALISTIMA TRANSFUZIOLOGIJE

0
334

Predstavnici Ministarstva zdravlja i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) uručili su sertifikate ljekarima specijalistima transfuziologije koji su pohađali obuku pod nazivom “Savremeni pristupi u transfuziološkom liječenju”.

Obuku je uspješno pohađalo 14 ljekara specijalista trans-fuziologije, koja je realizovana u okviru projekta “Implementacija evropskog sistema transfuzije krvi u Crnoj Gori”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi SZO, kao aktivnost iz komponente projekta namijenjene jačanju kapaciteta.

Prilikom svečanog uručivanja sertifikata, ljekarima se obratila generalna direktorka za kvalititet i unapređenje sistema zdravstva u Ministarstvu zdravlja dr Sanja Simović. – Polazeći od činjenica da je dobra transfuziološka služba osnov dobro razvijenog zdravstvenog sistema, želimo da naglasimo značaj uspješno završene prve obuke transfuziologa – ljekara specijalista koja će ubuduće biti kontinuirana i dio kulture unapređenja kvaliteta. Naime, u cilju jačanja ljudskih resursa planirana je edukacija svih profila kadrova u okviru Zavoda za transfuziju krvi, kao i u bolničkom lancu transfuzije krvi, kroz četiri nivoa obuke koji su precizirani Planom razvoja kadrovskih resursa u oblasti transfuziologije u Crnoj Gori za period od 2013. do 2022. godine. Ovim kompleksnim projektom u Zavodu za transfuziju krvi biće uspostavljeni EU standardi kvaliteta i bezbjednosti transfuzije krvi, a time i temelji kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite u Crnoj Gori – kazala je dr Simović.

Šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajović istakla je zadovoljstvo što je SZO u prilici da podrži reformu u oblasti tog važnog segmenta zdravstvenog sistema u Crnoj Gori i naglasila važnost realizovane obuke za dalje unapređenje prakse i procedura u trasnfuziološkoj djelatnosti širom zemlje.

Direktorica Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore prim. dr Gordana Rašović istakla je zadovoljstvo realizovanom obukom i ukazala na njen značaj u budućem radu ljekara transfuziologa. Takođe, izrazila je zahvalnost SZO, a posebno dr Hansu Klugeu na ličnoj podršci u realizaciji ove obuke.

U okviru projekta, realizuju se i obuke za medicinske tehničare uključene u kliničkoj primjeni krvi i krvnih komponenata, kao i šestomjesečna obuka medicinskih tehničara bez sertifikata za rad u transfuziji krvi.