12. jun – Očekivana životna dob za žene je oko 83.2 godine – EU

0
60

Prema podacima Eurostata za 2020. godinu, očekivana životna dob za žene u Evropskoj Uniji u prosjeku je bila 83.2 godine, što je 5.7 godina duža nego za muškarce (77.5 godina).

U ukupnim godinama života, zdrave godine života, odnosno, godine u kojima muškarci i žene nijesu ograničeni u obavljanju različitih aktivnosti, čini 78 posto ukupne životne dobi za žene te 82 posto ukupne životne dobi za muškrace. Prema tome ispada da su muškarci u nešto većoj mjeri pošteđeni ograničenja u obavljanju različitih aktivnosti nego žene.

Gledano po zemljama EU, Švedska je rekorder – u toj zemlji, prema podacima za 2020. godinu, žene zdravlje dobro služi do 72.7 godine života. Slijede Malta (70.7 godina) i Italija (68.7 godina).

Kad su u pitanju muškarci, u najvećoj mjeri zdravlje dobro služi Šveđane (do 72.8 godine života), Maltežane (70.2 godine) i Talijane (67.2 godine).

Žene najslabije zdravlje služi u Letoniji (do 54.3 godine), a slijede Finska (55.9 godina) i Slovačka (57.1 godina). Za muškarce je nešto drugačija slika pa su tako muškarci dobrog zdravlja najmanje u Letoniji (do 52.6 godine), Litvaniji (55.1 godinu) i Estoniji (55.5 godina).

Ovako niski rezultati dijelom se mogu objasniti metodom kojom je u tim zemljama mjerena ograničena aktivnost stanovnika.

Žene dobro zdravlje služi duže nego muškarce u 20 članica EU, ali razlika među polovima je relativno niska. U 7 članica EU razlika je veća od 2 godine, a najveća razlika zabilježena je u Bugarskoj (+4.2 godine), Estoniji (+4.1 godina) i Poljskoj (+4.0 godine).

Na suprotnoj strani ljestvice, dobro zdravlje žene slabije služi nego muškarce u šest EU članica. Najveća razlika primijećena je u Nizozemskoj (-2.8 godina), Portugalu (-2.1 godina) i Finskoj (-1.8 godina).

U Španiji je zabilježen jednak broj očekivanih zdravih godina života za muškarce i za žene. Danas.hr