12. oktobar – ODRŽAN SIMPOZIJUM UDRUŽENJA GASTROENTEROHEPATOLOGA

0
248

Simpozijum “Selektivna imunosupresija u liječenju IBD-a”, organizovan je od strane Udruženja gastroenterohepatologa Crne Gore u Kongres centru Hotela Premier. Skup je podržala farmaceutska kompanija Takeda.
Na ovom sastanku su prikazani rezultati relevantnih kliničkih studija u kojima je pokazan bezbjednosni profil i efikasnost nove terapije u liječenju ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti. Takođe, prikazani su i najnoviji rezultati registara pacijenata i iskustva kliničke prakse.
Na simpozijumu su govorili doc. dr Brigita Smolović i prof. dr Njegica Jojić na temu Pravi pristup liječenju IBD-a, a o prikazima slučajeva iz prakse govorili su dr med. sc Velimir Milošević i mr med. sc Olivera Sekulić, nakon čega je uslijedila diskusija.