svijet decembar 2017

13. decembar – Nije izglasana zabrana kebaba – EU

/Objavio / 0