13. decembar – Više novca za zdravstvo u 2019. godini

0
240

Za zdravstvo je u narednoj godini opredijeljeno 241,09 miliona eura, što je za oko 6,8 miliona više od rebalansa bužeta za 2018. godinu. Više novca planirano je za ljekove i medicinska sredstva, za bolovanja, pomagala, kao i liječenje, te bruto zarade… Za ljekove je obezbijeđeno 55 miliona, a za medicinska sredstva 17,5 miliona eura, dok je za bruto zarade i ostala lična primanja planirano oko 99,5 miliona eura, od čega za neto plate zaposlenih u zdravstvu 58,56 miliona. Kako se navodi u predlogu budžeta za 2019. godinu, 19 miliona eura biće izdvojeno za liječenje i rehabilitaciju u crnogorskim i inostranim privatnim klinikama, odnosno tri miliona više nego u ovoj godini. Za obezbjeđenje ortopedskih sprava i pomagala planirano je 2,1 milion, što je za oko 400.000 više nego u ovoj, za bolovanja duža od 60 dana 4,8 miliona (milion više nego u 2018), dok je iznos za putne troškove 3,72 miliona (100.000 eura manje nego u 2018). Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić kaže da je zadovoljan iznosom budžeta za narednu godinu, te da je prvi put približan potrebama zdravstvenog sistema. – Nijesmo imali tu situaciju ranije, što je prouzrokovalo neizmirene obaveze i rebalans budžeta kojim su planirana nedostajuća sredstva za ovu godinu – rekao je Čirgić, istakavši da će na kraju godine neizmirene obaveze Fonda biti oko 23 miliona, te da su na početku godine iznosile oko 27 miliona eura.

U prijedlogu budžeta Ministarstvo zdravlja u 2019. godini dobiće 3,8 miliona eura, od čega je za transfer institucijama, pojedincima i nevladinim organizacijama predviđeno 1,89 miliona eura, za razvoj, ekonomsku održivost i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite 558.906 eura. Za službena putovanja ovaj resor predvidio je 36.000 eura, a za neto plate zaposlenima 544.895 eura. Za sudske postupke planirano je 5.000 eura. Za ugovore o djelu planirano je 60.000 eura, dok je za konsultanske usluge i projekte predviđeno 35.000 eura.
Za Institut za javno zdravlje, za materijal za zdravstvenu zaštitu izdvojeno je 1,3 miliona eura.