februar 2019

13. februar – Bolovanja državu koštala oko 6 miliona eura

/Objavio / 0