13. februar – Bolovanja državu koštala oko 6 miliona eura

0
230

U Crnoj Gori u 2018. godini evidentirana su ukupno 17.563 bolovanja, za čiju refundaciju je izdvojeno skoro šest miliona eura. To je, prema podacima Fonda za zdravstveno osiguranje, u odnosu na isti period 2017. godine više za 1.829 slučajeva. Od 17.563 slučaja, broj slučajeva bolovanja, bez trudničkih u 2018. godini je 15.002 što je 85 odsto ukupnih slučajeva bolovanja. Prošle godine otvoreno je 2.561 trudničko bolovanje, dok ih je za isti period 2017. godine bio 2.379, što znači da je i ovih bolovanja bilo više u 2018. za 182 slučaja. Bolovanja duža od 12 mjeseci najčešće su otvarana zbog tumora, mentalnih poremećaja, povreda, trovanja i posledica djelovanja spoljnih faktora, bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva, bolesti sistema krvotoka i faktora koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom.

U 2018. godini troškovi refundacije naknada za bolovanje iznose 5.95 miliona eura, dok su u 2017. godini iznosili 5.42 miliona, što je za 0,5 miliona više. Porastao je broj slučajeva trudničkih bolovanja, pa su po tom osnovu troškovi veći za oko 300.000 eura. Troškovi bolovanja po osnovu održavanja trudnoće za 2018. godinu iznose oko tri miliona eura, a za 2017. godinu, 2,7 miliona. Učešće troškova bolovanja po osnovu održavanja trudnoće u ukupnim troškovima za bolovanje je preko 50 odsto.