13. jun – Ministarstvo nauke podržalo projekat Doma zdravlja Podgorica

0
95

Projekat Doma zdravlja Podgorica Uticaj pandemije virusa Covid-19 na kontrolu bolesti, mentalno zdravlje i kvalitet života pacijenata oboljelih od dijabetes melitusa tip 2, podržan je od strane Ministarstva nauke, u okviru Konkursa za naučnoistraživačke projekte.

Projekat Doma zdravlja, rukovodioca doc. dr Nebojše Kavarića, jedan je od pet podržanih projekata prijavljenih na Konkursu za naučnoistraživačke projekte koji za cilj ima da utvrdi na koji način i u kojoj mjeri su sve preduzete mjere uticale na metaboličku kontrolu, mentalno zdravlje i kvalitet života kod ovih pacijenata.

Ministarstvo nauke je, usljed novonastalih okolnosti izazvanih pandemijom, dio sredstava Konkursa za naučnoistraživačke projekte opredijelilo za finansiranje projekata čija su istraživanja usmjerena ka ublažavanju posljedica Covid-a na zdravstveni i ekonomski sistem Crne Gore.

Dobitnici grantova za naučnoistraživačke projekte na temu koronavirusa na konferenciji povodom objavljivanja rezultata Specijalnog poziva za Covid-19 naučno istraživačke projekte, predstavili su projekte koje će realizovati do 30. oktobra tekuće godine, kako bi se njihovi rezultati mogli što prije primijeniti i doprinijeti ublažavanju posljedica pandemije.