13. jun – Zdravstveni centar bezbjednosnih snaga Crne Gore

0
261

Budući zdravstveni centar bezbjednosnih snaga Crne Gore u kojem će se obavljati primarna zdravstvena zaštita zaposlenih u vojsci i policiji obišao je ministar odbrane Predrag Bošković sa načelnikom generalštaba Vojske Crne Gore, general-potpukovnikom Ljubišom Jokićem i saradnicima.
Ministar Bošković je obišao kabinete za internu medicinu, rentgen, oftalmologiju, otorinolaringologiju, stomatologiju, laboratoriju i ordinaciju opšte prakse kako bi se upoznao sa uslovima rada i kadrovskim potencijalima budućeg Centra.
On je ovom prilikom poručio da Ministarstvo odbrane ostaje posvećeno unapređenju zdravstvene zaštite zaposlenih u Vojsci Crne Gore, što podrazumijeva kadrovsko jačanje Centra stručnim medicinskim osobljem, ali i ulaganja u adekvatnu medicinsku opremu. Centru u kojem će se obavljati primarna zdravstvena zaštita uposlenih u Vojsci i policiji Crne Gore, trenutno je zaposleno oko 50 medicinskih radnika, ljekara i srednjeg medicinskog osoblja iz Voda sanitetske zaštite i Zdravstvenog centra MUP-a.
Ministarstvo odbrane je opredijelilo 147 hiljada eura za adaptaciju zgrade, i uskoro počinju radovi na zamjeni kompletne spoljašnje i dijela unutrašnje stolarije, kao i ugradnji novih medicinskih podova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Nedavno je formirana i Vojno-ljekarska komisija, dok je prošle godine stavljen u funkciju novi softver za elektronsku medicinu kojim su zdravstvene jedinice Vojske Crne Gore i policije uvezani u crnogorski sistem zdravstvene zaštite i dobili status izabranog doktora.