13. jun – Štandovi za mlade s hendikepom

0
221

U okviru kampanje za upis na fakultete, Udruženje mladih s hendikepom je imalo svoje info štandove na fakultetima svih univerziteta. Osobe sa invaliditetom su na taj način dobile informacije o radu i servisima podrške preko studentske savjetodavne kancelarije Udruženja.
Na univerzitetima u našoj zemlji studira 95 studenata sa invaliditetom. Prošle godine fakultet je upisalo 18 brucoša, što je u odnosu na prethodnu godinu više za dva.