13. mart – Vlada donijela odluku o lokacijama za karantin

0
234

Vlada Crne Gore je na 161. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, razmotrila informaciju resornih ministara i rukovodilaca nadležnih institucija o realizaciji mjera koje su pripremljene i koje se preduzimaju radi kvalitetnog odgovora na zaštiti države i građana od opasnosti širenja virusa COVID-19 (korona virus).

U okviru sveobuhvatnih mjera za prevenciju importacije i sprečavanje daljeg širenja virusa COVID–19, Vlada je na predlog Ministarstva zdravlja donijela odluku da se objekti u Danilovgradu i Ulcinju ustupe za sprovođenje mjera karantina.

U skladu sa činjenicom da je karantin mjera kojom se ograničava sloboda kretanja i utvrđuju obavezni zdravstveni pregledi zdravih lica koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima oboljelim ili sa licem za koje postoji sumnja da je oboljelo od neke karantinske bolesti Vlada je za te potrebe odredila dosadašnji prostor Regionalne škole državne uprave (RESPA) kod Danilovgrada i prostor nekadašnje kasarne Zoganj kod Ulcinja.