14. septembar – Devet godina ustanove na Kakarickoj gori

0
262

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica u prostorijama Centra za tretman zavisnica na Kakarickoj gori obilježila je devet godina postojanja i rada ustanove.
Direktor te ustanove Aleksandar Radinović istakao je da će i u narednom periodu raditi na podizanju kvaliteta rada, kao i na jačanju multisektorske saradnje kako bi se kroz zajedničko djelovanje sa ostalim društvenim subjektima radilo na suzbijanju stigmatizacije ovog dijela populacije.
Sekretar Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada, Ivan Terzić, naveo je da je gradska uprava imala jasnu viziju, kako da se unaprijedi kvalitet usluga koju pruža Javna ustanova, kako bi bili otvoreni za sve kojima je pomoć potrebna.
– Kroz razvojnu politiku Glavnog grada zajedničnim snagama je omogućeno i ženskoj populaciji tretiranje problema kakav je bolest zavisnosti. Danas je Centar za tretman zavisnica pokazatelj uspješnog rada, pružanja kvalitetnih usluga i adekvatne pomoći i podrške – zaključio je Terzić.
Povodom devete godišnjice rada, Javna ustanova je donirala Prihvatilištu za beskućnike klupu izrađenu od drveta, koju su napravili klijenati i klijentkinje u okviru kreativne i radno-okupacione terapije, dok je Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Glavnog grada Podgorica, donirano devet sadnica ukrasnog bilja, kao simbol devet godina kvalitetnog i profesionalnog rada.