11. septembar – Sportom do zdravih stilova života

0
308

Na prvom zvaničnom sastanku ministar sporta Nikola Janović sa novim šefom Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori Osamom Makavijem Kogalijem istakao je da uz obrazovanje, vještine i mogućnosti, sport je najbolji način da od ranog djetinjstva svakom dijetetu omogućimo odrastanje uz zdrave stilove života i zdrave navike koje će ga pratiti tokom cijelog života.
– Kako bi pomogli mladima da budu aktivni gradjani, da učestvju u odlučivanju, u razvoju zajednice, kreiranju i sprovođenju javnih politika, Ministarstvo sporta se kao novoformirani vladin resor od samog osnivanja pozicioniralo kao pouzdan i institucionalno najvažniji partner mladima u Crnoj Gori – kazao je Janović, dodajući da unaprijeđivanje i razvoj omladinske politike, podrazumijeva i multiresorsku i multisektorsku saradnju.
Kogali je poručio da ima prostora za veću saradnju u oblasti razvoja i unapređivanja omladinske politike koja će povećati broj i kvalitet omladinskih usluga ali i afirmisati prava mladih, te da Ministarstvo sporta u narednom periodu može da računa na punu podršku Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori.