15. avgust – Dr Gordana Rajović na čelu Instituta Dr Simo Milošević

0
465

Odbor direktora Instituta Igalo imenovao je dr Gordanu Rajović za novog izvršnog direktora. Ta odluka je donijeta na drugoj redovnoj sjednici Odbora direktora Instituta Igalo, nakon isteka četvorogodišnjeg mandata dosadašnjem izvršnom direktoru, Zoranu Bošnjaku.
Dr Rajović prije imenovanja na funkciju izvršnog direktora Instituta Igalo bila je stalno zaposlena u Domu zdravlja Herceg Novi kao ljekar subspecijalista kardiolog.
Predsjednik Odbora direktora Instituta Igalo, Zoran Kovačević je u ime Odbora, uz zahvalnost na uspješnom radu u prethodnom četvorogodišnjem periodu dosadašnjem izvršnom direktoru, kazao da očekuje da će novi izvršni direktor u koordinaciji sa Odborom direktora i svojim menadžment timom, nastaviti i ubrzati proces unaprijeđenja kvaliteta osnovnog proizvoda kompanije, te da će se Institut Igalo još bolje pozicionirati kako na postojećim tako i na novim tržištima.