15. avgust – Prepolovljen broj radnika u AU Vranje – Srbija

0
256

Nakon dva kruga socijalnog programa, u Apotekarskoj ustanovi Vranje je broj zaposlenih sa 96 smanjen na ukupno njih 54. – Smanjenje broja zaposlenih je ozvaničeno novom sistematizacijom radnih mjesta, što je bio preduslov da Apoteka opstane – kaže Aleksandar Stajić, pomoćnik gradonačelnika Vranja i koordinator radne grupe za konsolidaciju ove ustanove.

Socijalnim programom koji je raspisalo Ministarstvo zdravlja, predviđena je isplata otpremnina od po 200 eura po godini radnog staža, ali i isplata svih drugih zaostalih dugovanja, kao što su neisplaćene zarade, nadoknada troškova prevoza i jubilarne nagrade.

– Veoma sam zadovoljan što su zaposleni pokazali svjest i razumijevanje za situaciju u kojoj se nalazimo i prijavili se za socijalni program, jer bi u suprotnom mi morali da ih otpuštamo bez ikakvih novčanih nadoknada, što bi nam samo donijelo nepotrebne sudske sporove – navodi Stajić.

Pored toga, izvršeni su i pregovori oko reprograma duga koji Apoteka ima prema dobavljačima, što bi trebalo da olakša veoma tešku finansijsku situaciju u kojoj se nalazi ustanova.