15. novembar – Digitalizacija u zdravstvu – potencijali i problem – Srbija

0
286

Smanjivanje liste čekanja, nove savremene operativne metode dostupne svima i potpuni prelazak sa papirnih kartona i knjižica na elektronske su glavni benefiti koje možemo očekivati od potpune primjene digitalizacije u zdravstvu. Ovo su zaključci trećeg okruglog stola Digitalizacija u zdravstvenom sistemu Srbije, u okviri projekta Digidemos koji je organizovala kacelarija iz Beograda fondacije Friedrich Ebert.
O ovim temama, govorili su prof. Nenad Grujović sa Fakulteta inžinjerskih nauka, dr Biljana Šeha iz Centra za radijacionu hirurgiju KCS, Marko Jovanović RFZO, potpukovnik dr Nebojša Marić sa VMA, Rade Panić iz Sindikat ljekara i farmaceuta Srbije, Beograd i dr Zoran Ilić Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite. Govornici su se složili da je do primjene digitalizacije dug put.
Jedan od prvih problema u zdravstvenom sistemu Srbije su dugačke liste čekanja (72.000 ljudi čeka na neku operaciju). Direktor IT sektora u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Marko Jovanović kaže da se ovaj problem rešava na tri načina.
– Prije svega moraju da se identifikuju preminula lica i skinu sa liste čekanja, zatim da se vidi koliko pacijenata se prijavilo u različitim ustanovama i na kraju da se evidentiraju oni kojima je usluga pružena, a to nije propraćeno dokumentacijom, jer takvih je najviše. Moraju biti umrežene sve ustanove da bi digitalizacija radila u korist i pacijenata, i zdravstvenih radnika – rekao je Jovanović.